Contra les proves de competències

Diverses entitats, associacions, escoles i sindicats vinculats a l’ensenyament han signat el “Comunicat en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa” que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu organitza cada any a tercer de primària, sisè de primària i quart de secundària.

Continua llegint

  • Categories