Comissió de serveis

Comissió que coordina :

  • el servei de menjador escolar ofert per l’AFA  en estreta col·laboració amb Kaliu, l’empresa contractada que el gestiona 

S’ocupen de garantir un menú equilibrat i que els ingredients tendeixin a ser de proximitat i ecològics. Com que el temps viscut a l’escola es considera un moments educatiu, el menjador també representa part important del projecte educatiu.

  • el servei d’extraescolars : s’encarrega de proposar i fer el calendari de les activitats extraescolars de l’escola, donant així resposta a una de les demandes més compartides entre les famílies.

L’oferta d’activitats s’emmarca en els valors del projecte pedagògic de l’escola de treballar pel desenvolupament integral dels infants. Per coherència amb aquests plantejaments, les activitats que s’afegeixen a l’horari lectiu han de ser respectuoses amb les necessitats afectives i de benestar personal dels infants. És un projecte que es va desplegant a mesura que avança l’escolaritat per adequar-se a cada moment maduratiu, i així fer un bon acompanyament en la creixença dels nens i les nenes.

Menjador 1

  • Categories