Comissió de comunicació i web

La comissió de comunicació i web és l’encarregada de garantir que les informacions al voltant de l’escola arribin a tota la comunitat educativa. Ho fa, bàsicament, a través de la web, Dinantia i el WhatsApp de l’AFA.

comissioweb


  • Categories