Comissió de tresoreria

La comissió de tresoreria s’ocupa del cobrament de les quotes que paguen les famílies i de gestionar i controlar les despeses de l’AFA.

Elabora un pressupost anual i el conseqüent tancament de comptes, que es presenten en assemblea per ser aprovats.

comissiotresoreria


  • Categories