La quota integrada

La quota integrada és l’aportació econòmica que fem les famílies  a l’escola i a l’AMPA. L’anomenem integrada perquè, amb aquest sistema:

  • Cobrim totes les despeses del curs, sense haver de fer aportacions cada vegada que fem una activitat.
  • Repartim les despeses al llarg de tota l’escolaritat.
  • El més important, garantim que cap infant deixi de fer una activitat per falta de diners.

Cada trimestre, les famílies aportem 70 euros per fill per a despeses de l’escola i 10 euros per família, per a despeses de l’AMPA.

L’aportació a l’escola

Els 70 euros per infant que aportem cada família a l’escola, representa el 71% del seu pressupost. La resta correspon a l’aportació del Departament d’Ensenyament (9%), les subvencions i les inversions de l’AMPA sorgides de les propostes presentades als Pressupostos participatius.

Amb aquests diners, l’escola paga les sortides, el curset de piscina, les colònies, el material didàctic i cobreix les despeses de funcionament i manteniment del centre.

L’aportació a l’AMPA

A banda dels 10 euros aportats trimestralment per família, l’AMPA obté ingressos d’activitats organitzades per la comissió de recursos i de les subvencions.

Tots aquests diners es reinverteixen a l’escola, ja sigui per pagar les despeses ordinàries de l’AMPA (festes, extraescolars, web, avançament de les beques menjadors, etc.), ja sigui a través dels pressupostos participatius (sufragant propostes d’inversió proposades per la comunitat educativa).

A continuació, trobareu un vídeo explicatiu de la Quota integrada:

 

  • Categories