Decàleg del Marc comú de protecció dels Valors de la nostra comunitat educativa. Escola pública Montserrat Solà de Mataró