Proves d’avaluació diagnòstica

Les families que teniu fills a 6è de primària heu rebut un full d’informació del Departament d’Ensenyament sobre les proves d’avaluació diagnòstica que es faran a l’escola els propers 8, 9 i 10 de maig. Però no tota la Comuniutat Educativa a Catalunya està a favor d’aquestes proves i amb aquesta entrada, com a AMPA, volem donar a conèixer la campanaya #Incompetencies18  per incitar al debat i no acceptar-les de manera acrítica.

L’Assemblea de l’AMPA s’ha pronunciat contra les proves en el darrers cursos i ha demanat explícitament a l’equip directiu que, com a mínim, aquestes proves no es preparin.  Així mateix, des de la Junta de l’AMPA, i com a socis de la FaPac, hem recollit les informacions relatives a la campanya #Incompetencies18, on s’expliquen els motius perquè, des de la Federació que agrupa les AMPA’s del país, es crida al boicot a les proves.

Què diu la FaPac?

Amb l’etiqueta #incompetencies18 es vol denunciar, un any més, el perjudici de les proves diagnòstiques de 3r i 6è de primària. Des de fa uns cursos, cada vegada més famílies s’acullen al dret d’objecció de consciència per tal d’impedir que els seu fills facin les proves d’avaluació diagnòstica. Les proves, però, no tenen efectes acadèmics i, per tant, no hi ha cap conseqüència negativa, ni per l’alumnat,ni per les famílies que opten per la objecció.

Segons la FaPac la crida al boicot s’emmarca en un context on “en termes jurídics les proves no es poden presentar com una obligació per als alumnes escolaritzats a Catalunya perquè la LOMQE ha eliminat aquesta obligatorietat. Ni l’article 100 de la LEC ni la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018 estableixen ni poden establir una obligació de realitzar unes proves externes estandaritzades a l’alumnat dels diferents centres educatius”. La FaPac ja ha denunciat que a la web del Departament i a la carta que han rebut les families continua explicant-se que són de caràcter obligatori.

En un comunicat de premsa  la FaPac expressa que “en termes pedagògics, polítics i socials, les proves són un instrument fonamental per consolidar sistemes educatius basats en la competició perquè permeten classificar les escoles i establir rànquings entre elles. Les proves porten a la privatització i la mercantilització de l’educació a través de la comparació i l’establiment de rànquings entre escoles. Mestres i centres es veuen immersos en un règim competitiu i de funcionament empresarial aliè a l’esperit de l’educació inclusiva.” També queda en entredit l’afirmació de la carta on s’assegura que les dades concretes de centres i alumnes seran confidencials ja que el curs passat el diari el País va publicar el resultats d’escoles de Barcelona, establint-ne un rànquing.

Pel que fa al contingut estricte de les proves el comunicat explica que “el seu reduccionisme flagrant força a reconduir l’educació cap a una deriva academicista i de premi-càstig, a canviar els programes i projectes d’escola per ensinistrar els nens a superar els exàmens (en molts casos test) de 12 hores de durada o més, i a segregar els alumnes en diferents itineraris de forma prematura, deixant de garantir la igualtat d’oportunitats”

Davant d’aquesta situació les entitats de la crida advoquen per avaluacions que busquin detectar mancances i assignar els recursos necessaris sense fer entrar escoles, mestres i alumnes en un règim competitiu.

La Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) també considera que les proves de 3er i 6è de primària són exàmens clàssics i academicistes de llengua i matemàtiques. Denuncien que són una infraestructura de control i l’instrument fonamental per classificar alumnes i centres, i mercantilitzar l’educació en base a comparatives entre alumnes i centres. Això, segons la XEI, provoca la segregació entre escoles. En aquesta entrada trobareu un comunicat al respecte.

Les famílies, organitzacions o sindicats que estan contra la LOMCE van recollir el curs passat un extens argumentari, que trobareu aquí, per qüestionar la validesa i la utilització que es fa del resultat de les proves.

Us enllacem un article publicat a Crític, un al Diari d’Educació, una noticia d’El Periódico i el video de la campanya contra les proves.

Si després de llegir l’argumentari opteu per l’objecció a les proves,  adreceu-vos a la direcció de l’escola o de l’AMPA, que us informarà dels passos a seguir. També us adjuntem un model de carta per adreçar a l’Equip Directiu.

Carta objecció proves 3r