Circular – Mobilitat a l’entorn de l’escola. Estacionament de cotxes a les entrades i sortides