Condicionant el Jardí Vertical

Els nens i nenes de l’espai conreem, amb la col·laboració de la Comissió Verda i un grup de pares i mares, participen en un projecte per condicionar el jardí vertical del pati i per posar-lo en funcionament un cop enllestit. Durant quatre sessions s’ha treballat en la preparació dels palets (polir-los i envernissar-los), el condicionament de la terra, el disseny de l’espai i la disposició de les plantes i, finalment, plantar. Els treballs estaran enllestits ben aviat ja que el projecte ja està en la seva fase final.

Més endavant es vetllarà pel manteniment del jardí, controlant el sistema de reg i replantant quan sigui necessari amb l’objectiu d’oferir un espai que millori visualment i ambiental l’entorn on s’ubica.