Acta Assemblea final de curs

Us adjuntem l’acta de la tercera i última assemblea ordinària de l’AMPA de l’escola del curs 2018-2019. També podeu descarregar-vos el pdf que trobareu al final.

AMPA MONTSERRAT SOLÀ
19 JUNY 2019 – 20:00h

Ordre del dia

1. Benvinguda.
2. Notificacions de l’equip directiu.
3. Canvis a la Junta de l’AMPA.
4. Vetlladors NN.EE Casal AMPA (context / normativa / pla d’acció).
5. S.O.S Comissions (festes, subvencions, WEB).
6. Altres temes sobrevinguts.
7. Precs i preguntes.

ASSISTENTS: Dani Álvarez, Encarni Prados, Alba Bonilla, Ferran Aragó, Isaac Treviño, Clara Rosa, Anna Soteras, Quim Barnola, Míriam Vergés, Jordi Nogueras, Txus Baquero, Laia Sabater, Carles Carbonell, Laia Comas, Albert Batlle, Joan Roca, Jordi Tarradellas, Rocío Navarro, Kristina Arcas, Eliseu Cañellas, Cristina Ibáñez, Amanda Fradera, Beatriz Almirón, Amàlia Garfella, Gerard Turbau, Jaume Floriach, Xavier Serra, Glòria Safont-Tria, Ivan Rayo.

1. Benvinguda

2. Notificacions de l’equip directiu:
Pren paraula Dani Álvarez. Alumnes, organització, claustre i estat projecte.
Ja sabien que seria curs amb novetats, segon any implementació agrupaments verticals. A mitjans de 6 a 8 grups, esforç especialistes i adaptació espais.
Molts canvis al claustre per diversos motius. Acollida de nous mestres. A nivell d’adaptació dels agrupaments verticals s’havia d’adaptar projectes. 6 aules a petits, 8 a mitjans mantenir els grups que pujaven de P5 a 1r més els 2 de 3r. Cicle de grans 7 grups.
A nivell d’equip 1 mestra nova a petits, 4 a mitjans i 4 a grans. Ha estat un curs feixuc per aquest sobreesforç però s’ha portat bé. S’acaba amb 3 substitucions a petits, 1 a mitjans i 1 a grans, però valoració positiva perquè les incorporacions s’han adaptat bé. Segon any d’agrupaments verticals es ratifica les impressions del primer any d’implementació, adaptació del ritme de cada alumne, els alumnes més grans son el motor per als alumnes que venen a darrere. Els que són petits com que davant tenen mitjans i grans, els envalantona. Objectius que es plantejaven en un inici sembla que es van acomplint.
Famílies de mares i pares de P5 l’any passat tenien algun dubte de que estaven acomodats, aquest any fent 1r han explosionat. Les famílies d’alumnes de 2n tenien dubtes i pors però també hi ha un resultat satisfactori. Coneixença més amplia a nivell de relacions socials entre tots els alumnes.
Proper curs hi haurà 6 aules de petits. 1 terç que puja i 1 terç que s’incorpora.
Alumnes de mitjans incorporaran el terç que faltava aquest curs.
Hi ha un pla dissenyat de com continuarà. Com a claustre es decidirà màxim gener-febrer 2020 com segueix el disseny dels agrupaments. Hi ha dos recorreguts possibles. Espais, desdoblaments i co docència com objectius als grups de mitjans. Cal dir que Kaliu acompanya i te complicitat amb el projecte. Menjador i casals organitzats també com a agrupaments verticals.
S’ha comptat amb l’assessorament de la Carme Alemany de l’escola de Santa Eulàlia de Riuprimer experta en agrupament vertical. Realitat diferent al nostre entorn, però ha donat molta expertesa en el projecte. Com a claustre s’ha fomentat compartir amb altres escoles. Garrigàs, La Bressola, 4 visites a La Bressola. Visita a Escola Nexe Joan Puigvert a Girona que porta més de 10 cursos.
S’han rebut visites d’altres escoles interessades en el projecte tant espais com agrupaments. S’han creat sinergies.
Coma projectes d’escola remarcables aquest curs:
Recuperació hort i hort petits i hort vertical.
S’han reformulat espais i se n’han creat de nous.
Projecte d’art: petits molta presència de la plàstica. Visita al circ cric i concert del Pot Petit.
Mitjans: musiquetes i Bon profit.
Grans: Història de Mataró a 4rt i 5è. Cor Gospel a 4rt
Projectes del MAC: ping pong a 5è i Anima’t a 6è.
Flabiol a les escoles  .
Projecte amb bellaterra.
Dia de la música amb col·laboració famílies.
Dia de la dansa amb companyia mascaró però el temps no va acompanyar.
Projecte famílies a petits s’han reconvertit: primer any llibre de les famílies.
Joc a l’aula per part d’algun familiar.
A l’assemblea d’inici del curs 2019/20 presentaran resultats de l’enquesta de les famílies.
L’Amanda pregunta sobre espais a grans. Aquest any es va començar molt tard i no era la intenció. De cara proper curs petits cada tarda i grans 2 tarda.
En Ferran pregunta: Previsió estabilització de la plantilla cara curs 19/20. Hi ha 1 jubilació i la intenció es aplantillar l’actual equip.
Isaac agraeix explicació i fa reflexió sobre com de poc arriba tota la feina que fa l’equip

3. Canvis junta AMPA
Comiat Ferran Aragó . Agraïment.
En Ferran fa reflexió sobre importància de la participació. Si som pocs esgota i crema. Si som més es reparteix la càrrega. Son bones les noves mirades i inquietuds. Totes les veus benvingudes.
Amb la marxa d’en Ferran Aragó la Clara Rosa passa a ocupar el càrrec de vicepresidenta si s’aprova per assemblea i caldria un/a secretatri/a, però de moment, segueix ocupant el càrrec.
Es procedeix a la votació: a favor per majoria absoluta.
En Quim Barnola agraeix la feina d’en Ferran.
S’aprova per assemblea que les persones autoritzades per signar i operar en tots els comptes de l’AMPA són el president Isaac Treviño Cabot amb DNI 38841069A, la tresorera Anna Soteras March amb DNI 38837853F, la secretària en funcions Clara Rosa Ruiz amb DNI 38863825N i la membre de la comissió de tresoreria Esther Casas Zambrano amb DNI 77611850Y. Es requereix segona signatura indistinta dels autoritzats per realitzar operacions d’import major que 1000 euros.
4. SOS comissions 
La comissió de Festes, necessita renovar els seus integrants ja que les persones que encapçalen la comissió han manifestat la necessitat de fer relleu.
En David Sanchez, encarregat de gestionar les subvencions  també ha demanat el relleu.
Es necessita algú que s’encarregui d’introduir contingut a la web.
LA comissió de Gegantons no arrenca, proposta batucada . En Quim Barnola recorda perquè ja es va tombar proposta en una assemblea. En Dani Alvarez explica gue els Gegantons son projecte d’escola i no de l’AMPA. Es va lligar amb projecte flabiols.
Agraïment a la Cristina Ibañez que deixa les tasques a la comissió de tresoreria per la feina feta.

5. Vetlladors NNEE AMPA 
Fa 2 anys la Rosó va demanar que l’AMPA assumís el cost del vetllador del Casal. Es va fer però no és el desitjable. Es va dir que seria aquell any de manera extraordinària. El curs passat va passar el mateix. Es va dir que aquest curs no es sufragaria ja que aquest vetllador s’ha de contemplar dins del pressupost del Casal. Aquest cost s’ha tornat a demanar i des de l’AMPA s’ha dit que no. La resta de les AMPA fan el mateix. Hi ha d’haver vetllador perquè es necessari i es obligat per llei però no ha de ser sufragat per l’AMPA, sinó que ha de contemplar-se dins del pressupost del Casal. Hi ha una subvenció però no sufraga el 100% del cost.
S’ha d’entendre la situació com un abandonament de funcions de l’administració pública. Per una banda obliga a tenir vetlladors, per l’altra, no els sufraga. La proposta de la Junta de l’AMPA és reclamar i fer valer els drets. Sufragar el cost total del servei. Afecta a l’infant amb NNEE però també la resta d’infants. Vam parlar amb la Rosó ho entén, ja tenia prevista la despesa però és un toc d’atenció.
Comissions com la de cohesió poden tenir-ho com un element de reivindicació important a batallar amb l’administració. L’AMPA ho pot assumir 1,2,3 anys però no més.
Altres escoles no tenen aquesta dinàmica. Però aquesta escola en una assemblea va decidir sufragar vetllador casal per solidaritat.
No és un tema sobrevingut. Avís de que el tema vetllador s’havia de sufragar amb pressupost del casal no es nou. Se sabia. S’havia comunicat a la Rosó. Ens hem trobat al juny que torna a sortir el tema. Condiciona perquè arriba el segon element, el sentiment de responsabilitat, com a representants de l’AMPA d’una escola inclusiva podem pensar que el col·lectiu de NNEE se’n ressentirà. D’altra banda, altres AMPA i AFA no tenen aquest problema. El vetllador queda garantit per llei. De totes maneres, volem fer aportació perquè el casal tingui mes qualitat?  Al cap i a la fi es l’exposició de la incomoditat que ha suposat aquesta negociació.

6. Altres temes sobrevinguts
Es necessitava un vetllador més per al menjador. Es va buscar subvenció es va aconseguir però no cobreix el 100% del cost. Es va contractar, La Rosó va dir que assumiria el cost. Però va haver-hi una confusió i es pagava a preu de monitor. S’han pagat 1500€ més i s’havia d’explicar a l’assemblea. Valoració molt positiva de Kaliu. Però problema de comunicació. Cal reestablir ponts.

La Kris Arcas demana si es podria preguntar a nivell d’enquesta de valoració del Casal fer-lo en jornada intensiva.

Finalització 23:10h

 

Assemblea final curs 18-19