Acords del Consell Escolar

Relació de convenis signats vigents:

  • Institut Puig i Cadafalch (Conveni per a la realització de pràctiques dels Cicles Formatius: Serveis socioculturals i a la Comunitat).
  • Institut Damià Campeny (Servei comunitari).
  • Hort escolar (finca Can Bernadet).
  • Escola Superior de Música de Catalunya (Conveni per a la realització de pràctiques).
  • Universitat Internacional de la Rioja (Conveni per a la realització de pràctiques del Grau de mestres).

Pressupost 2019

Sobre la quota integrada, menjador, acollida i extraescolars

Acords del Consell Escolar del 30 d’octubre de 2019