Comissió de tresoreria

La comissió de tresoreria s’ocupa del cobrament de les quotes que paguen les famílies i de gestionar i controlar les despeses de l’AMPA.

Elabora un pressupost anual i el conseqüent tancament de comptes, que es presenten en assemblea per ser aprovats.

comissiotresoreria

Responsable: Anna Soteras
Contacte: tresoreria.ampa@escolamontserratsola.cat