Alumnes

La participació dels infants en la vida de l’escola:

La rotllana a Petits i l’assemblea de classe a Primària esdevenen el centre de la vida d’un grup i la convivència a l’aula. Són dues estratègies educatives que afavoreixen el diàleg entre els nens i les nenes, l’assumpció de responsabilitats (càrrecs) envers el grup, l’anticipació de situacions, etc.

Els grups de 3r, 4t, 5è i 6è,en el marc del conjunt de càrrecs d’aula que es treballen a l’escola des d’Infantil, tenen un company o companya que assumeix les tasques de representació en el Consell. El Consell és una reunió mensual que tenen amb la persona que fa les tasques de la direcció. En aquestes reunions es plantegen temes proposats pels mateixos infants -resultat del treball en les assemblees d’aula-, es recull la seva opinió, es recullen les respostes de l’equip de mestres a preguntes seves, o bé es porten a consulta de les mateixes assemblees de classe temes sobre els quals interessa conèixer l’opinió dels nens i les nenes.

La nostra escola forma part del Consell d’infants de Mataró des de la seva posada en marxa, el curs 2013-2014. Aquest és un espai on els nens i les nenes de les escoles que hi participen poden aportar la seva opinió sobre aspectes relacionats amb la vida a la nostra ciutat. Els representats de la nostra escola són dos nens/nenes de cinquè i sisè i dos suplents dels mateixos nivells.