Kaliu

Kaliu és l’empresa que gestiona alguns serveis complementaris fora l’horari escolar: el menjador, les acollides matinals i de tarda, així com casals en vacances escolars i dies de lliure disposició. Té una funció educativa que dóna continuïtat a la tasca realitzada per  l’equip docent del centre. La gestió global del servei es coordina des de la comissió de menjador i casals

monitors-menjador

Qui som?

  • Equip de cuina: Rosó Tarrés, Mercè Teixido, Fatiha Bidi i Pili Guerrero
  • Monitors de menjador i serveis:  Rat Oriol, Montse Capeta, Ilona Zietek, Maria Milà, Estefania Jimenez. Kestyn Canudas, Marta Vilà, Jaume Quilez, Cristina Reina, Pol Milà, Laia Augé, Enric Reche, Chiqui Garcia, Pau Montserrat.

Objectius

Els nostres objectius contemplen tant l’adquisició d’hàbits com el gaudir en l’estona de lleure:

  • Atendre les necessitats d’acompanyament, atenció i cura dels infants.
  • Assegurar una relació personal amb cada infant per conèixer els seus costums, gustos i hàbits, i acompanyar-los individualment en els seu procés.
  • Anar aprenent el hàbits relacionats amb l’alimentació , la higiene i la convivència.
  • Vetllar per una dieta variada i equilibrada mitjançant una bona planificació de menús, fomentant el plaer dels àpats i les ganes de tastar i conèixer nous aliments diferenciant els distints sabors i aprendre a menjar de tot amb la quantitat adequada per a cada edat.
  • Procurar que els de P3 després de dinar facin la migdiada, si la necessiten.
  • Tenir un bon comportament a la taula: seure bé, utilitzar els estris correctament, no tirar menjar a terra, retirar la vaixella i fer la recollida selectiva de les deixalles.
  • Fomentar bons  hàbits  de salut, higiene i convivència: rentar-se les mans, rentar-se les dents, mastegar amb la boca tancada, menjar tot sol, respectar els companys, tenir cura dels diferents materials, acceptar les normes de joc i convivència i cooperar en el bon  funcionament del servei
  • Assegurar un espai de relaxament després de dinar i durant les acollides, en un context tranquil.

Per a més informació, vés als apartats del web:

Menjador

Menjador

 

 

 

 

 

Acollida

Acollida

Casals

Casals

O descarrega’t el díptic informatiu