Qui som

La Montserrat Solà és una escola de dues línies d’educació infantil i primària que basa el seu projecte en la pedagogia de les arts i en les innovacions pedagògiques. Amb ulls d’infant, volem mirar la manera particular que tenen els nens i les nenes de relacionar-se amb el món, la seva capacitat comunicativa i expressiva, les seves estratègies d’anàlisi, les seves emocions i pensaments i acompanyar-los en les seves descobertes de vida.

Volem obrir canals, establir ponts i interconnexions que generin preguntes, idees, sentiments, sensacions i ens facin descobrir la veritable riquesa de cadascú. Som una escola arrelada a la cultura del país, que treballa pel desenvolupament integral dels infants, per la ciutadania des de la cohesió social, per la sostenibilitat ambiental i per la cooperació.

Som una comunitat educativa que creix amb moltes ganes de fer, del seu projecte, una experiència compartida de vida creativa i apassionada, que afavoreixi el desenvolupament integral dels infants, amb uns hàbits basats en el civisme, la solidaritat i l’empatia en les relacions humanes i que promogui actituds i comportaments cooperatius i solidaris en el marc de l’aula, l’escola i el món.

El nostre projecte té un caràcter humanista i posa l’accent en la pedagogia de les arts per oferir totes les possibilitats de despertar en els nens i les nenes, tota la sensibilitat i potencialitat estètica, comunicativa i de relació que, mitjançant l’art,les persones som capaces d’expressar.

presentacioescola

(*) clica a sobre el dibuix per veure la presentació de l’Escola a les noves famílies

Un espai de diàleg per a tothom

El projecte de l’escola Montserrat Solà cobra vida gràcies al treball conjunt entre l’equip docent i el col·lectiu de pares i mares. Les famílies donen tot el suport al projecte pedagògic, col·laborant en la dinàmica de l’escola i assegurant els recursos necessaris. Mitjançant espais de cooperació i coordinació ben definits, anem avançant conjuntament en la concreció d’un projecte que ha d’esdevenir propi, que ens defineixi.

El claustre de mestres s’organitza en diferents equips de treball (equip directiu, cicle…), i les famílies ho fan al voltant de l’Associació de mares i pares (AMPA). Aquesta participació implica, per una banda, una aportació econòmica per família i, per l’altra, la possibilitat de col·laborar personalment en la gestió com a membre de la junta, com a membre d’alguna de les comissions de treball, on també participa l’equip docent, i/o com a representant del sector de pares i mares en el Consell Escolar del centre.

D’aquesta manera i des de la definició clara de responsabilitats, mestres i famílies tenim un paper important en la vida de l’escola i esdevenim una comunitat cohesionada que posa la seva mirada en l’educació dels infants.

QuiSom1

La pedagogia de l’art: educació i emoció en acció

Hem definit un projecte basat en la pedagogia de les arts perquè pensem que l’art contribueix de forma decisiva al desenvolupament intel·lectual, estètic, emocional i social de la persona. Viure l’art és traçar el camí cap al coneixement, cap al plaer de la descoberta, de la curiositat i l’interès, i dóna l’oportunitat de crear noves manifestacions d’un mateix i de la nostra relació amb el món que ens envolta.

I què diuen els pares? Un desig compartit

La saviesa popular ens diu que les paraules se les emporta el vent. Nosaltres, pares i mares, juntament amb mestres i infants, volem dir algunes paraules per a la nostra escola que comença a despertar i a caminar. Les paraules ens porten a sentir, pensar i conversar.  Paraules com amistat, solidaritat i compromís, esperem que siguin els fonaments de la nostra escola.

Paraules com il·lusió, optimisme i treball, volem que es converteixin en les totxanes que alcin amunt la Montserrat Solà. Paraules com acollida, diàleg i cooperació, desitgem que passin a ser el ciment que uneixi tota la nostra comunitat educativa.

Paraules com creativitat, curiositat i reflexió, anhelem que ens obrin les portes i finestres a viure l’escola amb compromís i responsabilitat amb el nostre entorn. Com diu el poeta Miquel Martí i Pol: “Ja no crema el foc d’ahir. Ni el foc d’avui. S’ha de fer foc nou”.

Les paraules ens serveixen per a expressar el pensament, per compartir emocions i establir vincles. No sabem si aquestes paraules se les emportarà el vent.
Si és així, que el vent les gronxi i les escampi ben lluny.  Perquè tothom sàpiga que ha nascut una nova escola: la Montserrat Solà.

(Text dels pares i les mares de l’escola. Actes de presentació de l’escola. Mataró, 28 d’octubre de 2007).