Etapa 1: inici

A principis de curs, a la primera assemblea de l’AMPA, es presenten els pressupostos que ha elaborat la comissió de tresoreria per a aquell curs. Si no hi ha esmenes, s’aproven.

Un cop aprovats els pressupostos, la junta de l’AMPA fa una proposta de la quantitat de diners que es destinaran als pressupostos participatius. La quantitat no serà fixa a tots els cursos sinó que dependrà del superàvit que hi hagi hagut del curs anterior, dels pressupostos que s’hagin aprovat i de l’estat dels comptes de l’AMPA.

A partir d’aquesta proposta de la Junta, l’Assemblea debatrà i acabarà decidint la quantitat final que es destinarà als pressupostos participatius.

A la mateixa Assemblea també es constituirà la Comissió de Pressupostos Participatius, que serà l’encarregada de vetllar pel bon funcionament de tot el procés. D’aquesta comissió en poden formar part tots aquells membres de l’AMPA que ho vulguin, comunicant-ho prèviament a la Junta o a la mateixa Assemblea.

Relacionada amb els pressupostos participatius, hi haurà una altra comissió. És la Comissió de Valoració de les Propostes que estudiarà les propostes, validarà la seva viabilitat i establirà una priorització.