Etapa 2: Presentació de les propostes

Tots els membres de la comunitat educativa poden presentar propostes. Ho poden fer a títol individual o com a col·lectiu.

Per presentar les propostes cal omplir un formulari que es pot descarregar des de la pàgina web i s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça: pressupostosparticipatius@escolamontserratsola.cat

Juntament amb el formulari es pot incloure un escrit o documentació que contribueixi a justificar la necessitat de tirar endavant aquella proposta: criteris pedagògics o d’adequació a l’ideari de la comunitat educativa, pressupost, fotografies…

A mesura que la Comissió de Pressupostos vagi rebent les propostes, aquestes es publicaran a la web de l’escola (les trobareu penjades a sota d’aquesta secció ), per tal que tothom pugui veure les propostes presentades.

Atenció, recordeu!!