Etapa 3: Validació de les propostes per part de la comissió de valoració

Un cop tancat el termini de presentació de propostes, la Comissió de Pressupostos es reunirà amb la Comissió de Valoració perquè determini quines de les de les propostes són aptes i quines s’haurien de descartar. La decisió es farà pública el 27 de gener de 2020.

La Comissió de Valoració haurà de justificar els motius pels quals considera no aptes les propostes desestimades.

Les propostes que s’hagin considerat aptes s’avaluaran en base a diferents criteris:

  • Igualtat de gènere
  • Medi ambiental
  • Transversalitat
  • Cohesió
  • Innovació

Les propostes poden acumular més d’un criteri. Les que englobin més criteris són les que es prioritzaran. Aquests criteris quedaran reflectits en la votació de les propostes amb la inclusió d’una puntuació ponderada que s’afegirà a la suma de vots que aconsegueixi cada proposta. Per tant, és possible que, en la puntuació final, una proposta amb més criteris qualitatius, passi per davant d’una altra, malgrat aquesta última hagi obtingut més vots.