Etapa 4: Publicació de les propostes validades

Un cop validades les propostes, es publicaran a la web  amb la resolució de la Comissió de Valoració, per tal que la Comunitat educativa conegui quines propostes es duran a votació a l’Assemblea i quines han estat desestimades i per què. Les propostes adjuntaran un distintiu, en forma de punt de color, que informarà dels criteris qualitatius que incorpora.

De les 12 propostes presentades el curs 2018/2019, la Comissió de validació en va considerar 9 d’aptes i 3 de no aptes. A continuació, trobareu totes les propostes amb la valoració pertinent. En el cas de les propostes aptes, trobareu adjunt el distintiu del criteri qualitatiu i en el cas de les no aptes, trobareu la justificació del perquè es van desestimar.