Etapa 5: Votació de les propostes

Durant el segon trimestre del curs, es convocarà a totes les famílies a una assemblea extraordinària, on es presentaran i votaran les propostes validades per la Comissió de Valoració.

Proposta unitària

Si es dona el cas que una proposta té un cost igual a tots els diners previstos per als pressupostos participatius de l’any, i, aquesta té  el consens unànime de tots els col·lectius de la comunitat educativa, a l’inici de l’Assemblea es votarà si s’accepta o no. Si s’accepta per majoria, tirem endavant amb la proposta i tanquem el procés de votació.

Si no hi ha cap proposta unitària, l’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:

  • Breu exposició de les propostes validades
  • Torn d’aclariments
  • Debat de les propostes
  • Votació de les propostes

En base als resultats, se sumarà el cost econòmic total de les propostes aprovades:

  • Si el cost de la suma de totes les propostes aprovades és inferior, igual o supera el pressupost per un màxim de fins a 1.000 euros, totes les propostes quedaran definitivament aprovades i es passarà a la fase 6: execució de les propostes.
  • Si el cost de la suma de totes les propostes aprovades supera el pressupost per més de 1.000 euros, s’haurà de fer una votació de desempat.