Etapa 6: Execució de les propostes

Un cop obtinguts i publicats els resultats, la Comissió de Pressupostos serà l’encarregada d’executar les propostes.

Durant aquest procés, la comissió es coordinarà, si s’escau, amb experts de la comunitat educativa i amb els proposants per garantir la millor execució possible.

L’execució de les propostes hauria de produir-se durant el 3r trimestre de l’any. Qualsevol impediment serà valorat per la pròpia comissió, que tindrà la potestat de decidir un nou calendari d’execució. La partida assignada, però, no es perdrà.

És possible que, en el procés d’execució, el cost estimat d’una o diverses propostes sigui diferent al cost final:

Si el cost final és menor:

  • La quantitat estalviada servirà per compensar el possible encariment d’altres propostes, evitant, si es pot, no gastar l’aportació extra de (500-1.000 euros).
  • Si continua havent-hi romanent, aquest es guardarà i se sumarà al pressupost participatiu de l’any següent. L’aportació extra ‘coixí’ no pot ser entesa com a romanent.

Si el cost final és major i s’excedeix l’aportació extra estimada:

  • La proposta s’aturarà i tornarà a ser valorada per la comissió, que proposarà una solució per ser debatuda i aprovada durant la 3a Assemblea.