Etapa 7: Tancament del procés i presentació de l’informe final

Un cop executades les inversions aprovades, la Comissió de Pressupostos Participatius serà l’encarregada d’elaborar un informe final amb tota la informació relativa al procés. Aquest informe es presentarà davant de l’Assemblea (la primera del curs següent) per ser ratificat mitjançant votació i d’aquesta manera es tancarà el procés. L’informe final es publicarà a la web (a sota d’aquesta secció)