Acollida

L’AMPA a través de Kaliu posa a la vostra disposició el servei d’acollida de matí i tarda per aquells pares que necessiten portar els seus fills abans de l’inici de l’horari lectiu o bé recollir-los més tard.  Els dies de lliure disposició (festius per l’escola) Kaliu també ofereix un servei d’acollida especial que comprèn l’horari escolar habitual i el servei de menjador.

M_SOLA-WEB_IMG_0238

HORARI D’ACOLLIDA

  • Servei d’acollida matinal: de 8 a 9 h.
  • Servei d’acollida de tarda: de 16:30h a 17:30h.

PREUS I SISTEMA DE PAGAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA

El servei d’acollida es paga en efectiu si s’utilitza de manera esporàdica,  o bé es paga mitjançant domiciliació bancària si és un servei mensual

El preu de servei d’acollida mensual:

  • Matí: 25 €
  • Tarda: 25 €

El pagament del servei mensual es domicilia el rebut en el compte facilitat per al pagament dels rebuts de l’escola

El preu del servei d’acollida esporàdic:

  • Matí: 2,5 €
  • Tarda: 2,5 €

Per fer ús d’aquest servei, cal avisar prèviament. Els tiquets d’ús esporàdic es poden comprar al menjador durant l’horari d’atenció a les famílies (09:00-09:15, 16:30-17:00) o en el moment de l’acollida.

L’acollida del mes de juny i setembre es cobra independentmentde si es fa o no casal d’estiu

Per a qualsevol dubte, contacteu amb la Rosó Tarrés, tel. 622 82 63 27