Extraescolars

L’oferta d’activitats s’emmarca en els valors del projecte pedagògic de l’escola de treballar pel desenvolupament integral dels infants. Per coherència amb aquests plantejaments, les activitats que s’afegeixen a l’horari lectiu han de ser respectuoses amb les necessitats afectives i de benestar personal dels infants. És un projecte que es va desplegant a mesura que avança l’escolaritat per adequar-se a cada moment maduratiu, i així fer un bon acompanyament en la creixença dels nens i les nenes.

El coordinador de les activitats extraescolars es l’Israel García, “ChiquiÉs l’encarregat de la gestió dels extraescolars. Qualsevol dubte, contacteu amb ell:

CURS 2018/2019

Us adjuntem la graella amb la proposta d’extraescolar per al curs 2018-2019, amb la programació i els horaris corresponents. Fins a finals de setembre, en funció de la demanada, no tindrem la oferta definitiva. Recordeu, això si, que les activitats que finalment es realitzin s’iniciaran el dilluns 1 d’octubre.