Preguntes Freqüents

Què vol dir escola verda?

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

 • Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
 • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

Quina és la filosofia de l’escola?

El projecte de l’escola Montserrat Solà cobra vida gràcies al treball conjunt entre l’equip docent i el col·lectiu de pares i mares. Les famílies donen tot el suport al projecte pedagògic, col·laborant en la dinàmica de l’escola i assegurant els recursos necessaris. Mitjançant espais de cooperació i coordinació ben definits, anem avançant conjuntament en la concreció d’un projecte que ha d’esdevenir propi, que ens defineixi.

El claustre de mestres s’organitza en diferents equips de treball (equip directiu, cicle…), i les famílies ho fan al voltant de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA). Aquesta participació implica, per una banda, una aportació econòmica per família i, per l’altra, la possibilitat de col·laborar personalment en la gestió com a membre de la gestora, com a membre d’alguna de les comissions de treball, on també participa l’equip docent, i/o com a representant del sector de famílies en el Consell Escolar del centre.

Què vol dir treballar per projectes?

Per a la programació de les activitats didàctiques es segueix el referent curricular de les capacitats a l’educació infantil i les competències bàsiques a l’educació primària. No es parteix d’activitats prèviament estructurades per a treballar aquest o aquell contingut, sinó que promouen processos de treball basats en projectes d’aprenentatge.

El treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir recursos als nens i nenes perquè puguin pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, aprenent així a ser crítics. Amb aquest ensenyament es busca una educació interdisciplinària, aplicada al món real més enllà de l’aula.

Amb aquesta metodologia els nens i nenes treballen amb temes escollits per ells prèviament, a nivell de classe, fomentant així una alta motivació i interès per part d’ells, però sota el paraigua del referent curricular.

Quina és l’oferta educativa de l’escola?

A l’escola estem organitzats en 4 cicles:

 • Petits: segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)
 • Novells (de 1r a 2n d’educació primària)
 • Mitjans (de 3r a 4t d’educació primària)
 • Grans (de 5è a 6è d’educació primària)

Quin és l’horari de l’escola?

L’horari lectiu és de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.

Es fa jornada intensiva i quin horari és durant aquest període?

La jornada intensiva es fa durant la última setmana de curs, al juny. L’horari durant aquest període és:

 • L’horari escolar de 9h a 13h.
 • El servei de menjador de 13h a 15:30h.
 • Les activitats extraescolars de migdia es fan a les 13h.
 • Les activitats extraescolars de 15:30h a 16:30h (1r. torn) i de 16:30h a 17:30h (2n torn).
 • Servei d’acollida de tarda fins a les 17h.

Curs 2021-22: jornada intensiva del 13 al 22 de juny

Curs 2022-23: es fa jornada intensiva del 5 al 30 de septembre.

Es fa servei d’acollida?

Sí, hi ha servei d’acollida matinal, de 8 a 9h i servei d’acollida de tarda de 16:30h a 17:30h. L’import mensual del servei d’acollida matinal i de tarda  és de 27 euros  cadascun . També es pot fer ús del servei d’acollida en casos esporàdics.

Es fan extraescolars?

Sí. Les activitats extraescolars (o activitats de lleure educatiu) es realitzen majoritàriament a la tarda, de 16:30 a 17:30 el primer torn i de 17:30 a 18:30 el segon. Alguna activitat es fa al migdia.

Hi ha servei de menjador?

Sí, l’escola disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. El menú ha estat elaborat amb l’assessorament de nutricionistes per oferir una alimentació equilibrada. El menjar és de proximitat i es fa servir aliments ecològics en alguns casos.

L’empresa KALIU és la responsable dels monitors i monitores tant del servei de menjador com d’acollida.

Què és l’AFA?

L’associació de Famílies d’alumnes (AFA) és l’organització dels pares i mares al voltant de l’escola. L’AFA de Montserrat Solà gestiona a través de comissions les diferents tasques que es porten a terme a l’escola (Festes, extraescolars, menjador, tresoreria…)

També dóna veu als pares dins la comunitat educativa, segons les funcions encomanades pel projecte educatiu de centre. Un cop al trimestre es convoca una assemblea general ordinària de l’AFA, tots els pares i mares de l’escola poden assistir-hi com a membres de ple dret.

Com es pot contactar amb l’escola?

El telèfon de l’escola és 93 790 98 60.

Com es pot contactar amb el menjador?

Per telèfon al 622826327 o al mateix menjador de l’escola de 8 a 9h i de 16:30 a 17:30.

 • Categories