Acollida

L’AFA a través de Kaliu posa a la vostra disposició el servei d’acollida de matí i tarda per aquelles famílies que necessiten portar els seus fills abans de l’inici de l’horari lectiu o bé recollir-los més tard.

M_SOLA-WEB_IMG_0238

HORARI D’ACOLLIDA

  • Servei d’acollida matinal: de 8 a 9 h.
  • Servei d’acollida de tarda: de 16:30h a 17:30h.
  • Jornades intensives: de 15:30 a 16:30 (13-22 de juny 2022)

PREUS I SISTEMA DE PAGAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA

El servei d’acollida es paga en efectiu si s’utilitza de manera esporàdica, o bé es paga mitjançant domiciliació bancària si és un servei mensual.

El preu de servei d’acollida mensual:

  • Matí: 25€ (Curs 2022-23 : 27€ )
  • Tarda: 25€ (Curs 2022-23 : 27€ )

El pagament del servei mensual es domicilia el rebut en el compte facilitat per al pagament dels rebuts de l’escola.

El preu del servei d’acollida esporàdic:

  • Matí: 2,5€ (Curs 2022-23: 2,7€)
  • Tarda: 2,5€ (Curs 2022-23: 2,7€)

Per fer ús d’aquest servei, cal avisar prèviament. Els tiquets d’ús esporàdic es poden comprar al menjador durant l’horari d’atenció a les famílies (09:00-09:15, 16:30-17:00) o en el moment de l’acollida.

Per a qualsevol dubte, contacteu amb la Rosó Tarrés, tel. 622 82 63 27

  • Categories