Menjador

L’escola ha dissenyat  els serveis de menjador i d’acollida sota la premissa que són moments educatius. De manera que també formen part del  projecte educatiu. L’escola disposa de cuina pròpia, de manera que els àpats es preparen a la cuina de l’escola prioritzant productes de proximitat, de Km 0 i ecològics.

L’AFA ha contractat directament l’empresa  KALIU, de la qual formen part els monitors i monitores del servei de menjador i d’acollida.

L‘horari del servei de menjador és de 12:30 a 15:00 i l’horari d’atenció a les famílies és de 09:00-09:15 i de 16:30 a 17:00.

L’horari canvia durant la jornada intensiva de 13:00 a 15:30 

  • Curs 2021-2022: del 13 al 22 de juny
  • Curs 2022-2023: del 5 al 30 de setembre 2022, el dia 21 de desembre i del 6 al 22 de juny 2023

Per a qualsevol informació, gestió o comunicació, adreceu-vos a la Rosó Tarrés, responsable del servei, al menjador de l’escola durant l’horari d’atenció a les famílies, o bé a través del telèfon 622 82 63 27 durant tot l’horari lectiu.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador funciona a través de tiquets. Els tiquets es venen en tires de cinc. El seu preu per és de :

  • 32,50€ – la tira de 5 tiquets
  • 7,10€ – 1 tiquet esporàdic

La compra de tiquets (en efectiu o targeta) es fa durant l’horari d’atenció a les famílies (09:00-09:15, 16:30-17:00). Si la compra es fa a través d’ingrés bancari, cal portar el comprovant de pagament per bescanviar els tiquets.

El compte corrent per a realitzar l’ingrés o transferència bancària és el següent:

(Banc de Sabadell)   ES67 0081 0036 4600 0242 4245

(* ) En el concepte, cal indicar: Menjador + Nom nen/a

ENTREGA DELS TIQUETS

Cada matí, a les dues entrades de l’escola, trobareu unes capses on podreu dipositar el tiquet degudament emplenat amb el nom de l’alumne que farà ús del servei. Si teniu alguna incidència per comentar, trobareu les responsables del servei al menjador.

En el cas que el nen no pugui venir i ja s’hagi fet entrega del tiquet, aquest es guardarà per un altre dia, però cal avisar abans de les 10:00h.

QUÈ CAL PORTAR AL MENJADOR?

  • La fitxa del nen  amb els telèfons de contacte per a poder-vos localitzar dins l’horari del menjador i acollida, si té al·lèrgies, o altres observacions que creieu adients.
  • Si el nen necessita xumet o peluix, portar-ho amb una bossa de roba, tot marcat amb el nom i els deixeu al menjador, a la bossa dels “mussols”.

BEQUES MENJADOR

Per qualsevol informació relativa a les beques menjador, parleu amb la Rosó que us informarà de tot allò que calgui saber.

ALTRES

  • Si cal administrar un medicament durant l’hora del menjador, l’heu de donar personalment amb la recepta mèdica i el full d’autorització de l’escola. A la tarda s’ha de recollir al menjador.
  • Per tal de poder comunicar qualsevol canvi d’hàbit, comportament… és important que tinguem sempre un canal obert i així treballar-ho conjuntament. Parleu amb la Rosó.
  • Finalment, utilitzeu els menjador positivament :-). Eviteu amenaces com ara: “si no menges o no et portes bé, et quedaràs al menjador”.

  • Categories