Votació de desempat i tria de les propostes

La votació de desempat es farà a través d’una consulta a través d’urna en un termini no superior a 15 dies a partir de l’assemblea extraordinària.

La votació de propostes es regirà pel següent criteri:

 • Podran votar tots els membres adults de la comunitat educativa (famílies, equip de mestres, PAS i membres de Kaliu)
 • El vot serà nominal, secret i en papereta.
 • Es fixarà un dia de votació (preferiblement el segon divendres posterior a l’Assemblea de l’AMPA).
 • Els horaris de votació seran en els horaris d’entrada i sortida (9h, 12:30, 15:00, 16:30) i durant l’hora del pati obert fins a les 18h.
 • Durant la setmana prèvia al divendres de votació, es podrà votar per un sistema similar al vot per correu. S’haurà de deixar un sobre a consergeria / secretaria del centre, que contingui fotocòpia de document d’identitat de la persona que vota (DNI, NIE, etc.) i a dins d’aquest, un altre sobre tancat amb la papereta.
 • Les persones amb dret a vot podran votar fins a un 50% del total de les propostes, arrodonint a l’alça les fraccions en unitats (Exemple: si hi ha 5 propostes, el 50% és 2,5, s’arrodoneix a l’alça, votant-se 3).
 • Aquestes propostes seran votades atorgant-li valor numèric descendent segons la prioritat.

Exemple de funcionament:

Si hi ha 10 propostes, cada membre de la comunitat educativa amb dret a vot, en podrà votar fins a 5, atorgant 5 punts a la proposta que més li agradi, 4 a la segona, 3, 2 i finalment 1 punt a l’última escollida. Si n’hi ha 7, se’n podrà votar 4, amb el mateix sistema.

Aplicació de la ponderació dels criteris qualitatius

Les propostes sumaran als vots obtinguts un 5% de la puntuació màxima que pot assolir una proposta per a cada un dels criteri qualitatius que la comissió de valoració li hagi atorgat.

És a dir, en la votació s’emeten 300 vots, i hi ha un total de 10 propostes presentades, la puntuació màxima que pot assolir una proposta és de 250 punts (cada persona pot votar 5 propostes i atorgar un màxim de 5 punts a la proposta, per tant, en el supòsit que tothom votés amb cinc punts la mateixa proposta, aquesta obtindria un màxim de 250 vots)

I en base a la puntuació màxima, i aplicant el 5% de la puntuació màxima per a cada un dels criteris, si la proposta tingués:

 • 0 criteri qualitatiu = 0 punts extra
 • 1 criteri qualitatiu = 12,5 punts extra
 • 2 criteris qualitatius = 25 punts extra
 • 3 criteris qualitatius = 37,5 punts extra
 • 4 criteris qualitatius = 50 punts extra

Finalment, aquests punts se sumarien als vots obtinguts per la proposta.

Exemple:

Número de votants 50
Número de propostes 10
Propostes que pot votar una persona 5
Puntuació màxima possible per proposta 250

 

Proposta Núm. Criteris qualitatius Punts en base criteris Vots obtinguts en la votació Puntuació total
Proposta #1 0 0 230 230
Proposta #2 1 12,5 200 212,5
Proposta #3 3 37,5 125 162,5
Proposta #4 2 12,5 45 70
Proposta #5 4 50 238 288
Proposta #6 1 12,5 60 72,5
Proposta #7 0 0 100 100
Proposta #8 0 0 112 112
Proposta #9 2 25 25 50
Proposta #10 2 25 120 145

Un cop feta la votació i aplicada la ponderació, les propostes s’ordenaran en una llista, de més a menys punts. Seguint l’exemple, les propostes quedarien llistades de la següent manera:

Posició Proposta Puntuació
1 Proposta #5 288
2 Proposta #1 230
3 Proposta #2 212,5
4 Proposta #3 162,5
5 Proposta #10 145
6 Proposta #8 112
7 Proposta #7 100
8 Proposta #6 72,5
9 Proposta #4 70
10 Proposta #9 50

 Tria de les propostes:

Seguint l’ordre a la llista de les propostes amb més puntuació, s’escolliran tantes propostes que com sigui possible fins arribar al pressupost marcat.

No obstant:

 • Si el cost de la suma de més d’una proposta excedeix del pressupost establert, es pot afegir fins a un màxim de 1.000 euros (coixí) per encabir la proposta següent.
 • Si la suma de la proposta següent excedeix el pressupost + 1.000 euros, es desestimarà aquella proposta i s’escollirà la següent. En el cas que també superi la suma, s’anirà saltant fins arribar a quadrar el pressupost.
 • Si totes les propostes següents superen el límit, es posarà a votació a l’Assemblea que decidirà si s’augmenta el pressupost per incloure la primera proposta que s’excedia del pressupost, o guardar el romanent per l’any següent.

El resultat final es presentarà a l’Assemblea de l’AMPA del segon trimestre i es publicarà a la web de l’escola.